langkah langkah wawancara bahasa sunda

langkah langkah wawancara bahasa sunda

 

  1. Tuliskeun masalah nu rek ditanyakeun dina wawancara.
  2. Tangtukeun saha nu rek ditepungan pikeun jadi narasumber.
  3. Iraha waktuna wawancara.
  4. Ka mana kudu ngadatangan narasumber.
  5. Susun heula kalimah pananyana.
  6. Sadiakeun catetan.
  7. Mun aya mah sadieukeun oge alat rekaman.
Artikel Terkait:   tokoh yang kehadirannya tidak disenangi oleh penonton disebut tokoh